مطالب

برتری و مزیت دستگاه نظافت صنعتی اسکرابر نسبت به روشهای سنتی

کف شوی صنعتی دستگاهی از مجموعه دستگاههای نظافت صنعتی است که با داشتن برس شوینده، مخزن آب تمیز و کثیف، تی و موتور مکنده، عمل نظافت و شستشوی کف زمین را به راحتی و با کیفیت بالا به انجام میرساند. تی و موتور مکنده دستگاه اسکرابر سبب میشود که این دستگاه پس از نظافت سطحی عاری از لکه و خشک را ایجاد کند.
شیوه های مختلفی برای دسته بندی اسکرابرها وجود دارد. اگر زمین شوهای صنعتی را بر اساس منبع تغذیه ای که استفاده میکنند، تقسیم بندی کنیم، میتوایم بگوییم که به دو دسته اسکرابر باتری دار یا شارژی و کابلی قابل تقسم بندی است. همچنین اگر شیوه دسته بندی را بر اساس نحوه حرکت و کاربری در نظر بگیریم، دو دسته اسکرابر دستی و اسکرابر سرنشین دار یا خودرویی قابل ارائه هستند.
هر دستگاه نظافتی دارای یک یا چند مخزن می باشد و دستگاه اسکرابر هم از این قضیه مستثنی نیست و این دستگاه نطافتی هم دارای 2 مخزن آب یکی برای نگه داری آب تمیز و دیگری برای نگه داری آب کثیف است.
در هنگام انجام عملیات شستشو، آب تمیز از مخزن مربوطه به همراه مواد شوینده، بر روی سطح مورد نظر پخش میشود و برسهای دستگاه زمین شوی صنعتی شروع به کار کرده و آلودگی را از سطح زمین پاک میکنند. سپس موتور مکنده آب کثیف باقیمانده از نظافت را به داخل مخزن آب کثیف هدایت میکند.
یکی از دلایل برتری روشهای نظافت صنعتی مکانیزه به روشهای سنتی در شستشوی کف زمین، جمع کردن آب کثیف بلافاصله بعد از شستشو است. در روش سنتی آب کثیف باقیمانده از نظافت، به وسیله طی از مکانی به مکان دیگر منتقل میشود، تا در نهایت جمع آوری گردد. ولی در نظافت مکانیزه، بلافاصله پس از شستشوی بخشی از زمین، موتور مکنده آب باقیمانده را به مخزن آب کثیف هدایت میکند.