ETSC™

ETSC™ ELECTRONIC
TEMPERATURE
STABILIZER
CONTROL

مزایا

  • اطمینان از درجه حرارت آب خروجی
    کنترل درجه حرارت و در نهایت مصرف صحیح سوخت
    احتراق صحیح در بویلر و در نهایت افزایش طول عمر سیم پیچ و دیگ بخار

درجه حرارت ثابت – کاهش مصرف سوخت

تمامی واترجت های آب گرم ساخت کمپانی IPC ایتالیا مجهز به کنترل کننده درجه حرارت آب خروجی دستگاهی باشند که این امر نیز سبب کنترل مصرف سوخت و نیز جلوگیری از هزینه های بالای نگهداری دستگاه میگردد