APC BRUSH

APC BRUSH APC
BRUSH

مزایا

  • کاهش صدا
  • کاهش آب مصرفی
  • ممانعت از پاشیدن آب به اطراف برس

طراحی منحصر به فرد برس ها

طراحی جدید برس های دستگاه در راستای کاهش صدای حاصل از چرخش بر روی زمین و نیز کاهش آب مصرفی و نیز در راستای ممانعت از پاشیدن آب به اطراف برس