SSC™

SSC™ SOFT
SURFACE
CLEANING

مزایا

  • تکنولوژی های روز اروپا
  • حداقل صدای ممکن
  • مناسب جهت نظافت فرش و موکت

نظافت سطوح خاص

بکارگیری تکنولوژی های روز اروپا در راستای طراحی و تولید طراحی بر اساس حداقل صدای ممکن در قیاس با محصولات مشابه مناسب جهت نظافت فرش و موکت