FOLDABLE HANDLE

FOLDABLE HANDLE FOLDABLE
HANDLE

مزایا

  • قابلیت تنظیم دسته دستگاه
  • گردش 180 درجه ای دسته دستگاه

طراحی حرفه ایی دستگاه

طراحی دسته دستگاه در راستای افزایش تسلط و قدرت مانور دستگاه جهت افزایش کارایی دستگاه در محیط های باریک و غیر قابل دسترس