ECS™

ECS™ ECS™

مزایا

  • عدم احتیاج به اعمال فشار بر روی پد میکروفایبری
  • کاهش مصرف انرژی تا 15 درصد
  • کاهش مصرف آب و مواد شیمیایی تا 90 درصد

بیش از 80 درصد ذخیره آب و مواد شیمیایی

یکی از مزیت های پدهای میکروفایبری عدم احتیاج به اعمال فشار بر روی پد میباشد از دیگر مزایای این سیستم که میتوان به موارد زیر اشاره کرد کاهش مصرف انرژی تا 15 درصد کاهش مصرف آب و مواد شیمیایی تا 90 درصد در قیاس با شیوه های سنتی