SLS™

SLS™ SLS™

مزایا

  • ایجاد انطباق برس با ناهمواری و نیز تنظیم فشار برس بر سطح که سبب یک ارتباط خوب بین برس و سطح زمین میشود.
  • قابل ارائه در مدل های مکانیکی ، الکترومکانیکی و الکترونیکی

فشار ثابت برس بر روی زمین

سیستم S&S ( Self Leveing System ) در راستای مطابقت برس ها با ناهمواری های سطح زمین و نیز امکان تنظیم فشار برس متناسب با میزان آلودگی سطح زمین